Хвороби зубів, статистика України та США

Стоматологічні захворювання в Україні

Подана нижче статистика стоматологічних захворювань викладена на інтернет-сторінці компанії "Проктер енд Гембл Україна" (посилання на сторінку), яка з 1 жовтня по 31 грудня 2004 року разом з Асоціацією стоматологів України проводила національну акцію "Blend-a-Med - здорова Україна". Програма передбачала безкоштовну діагностику та консультацію в стоматологічних клініках 30 найбільших міст України. Акція минула, а статистика продовжує залишатись актуальною.

Програма "Blend-a-Med - здорова Україна" виникла не випадково. На сьогодні стан зубів у нашого населення викликає серйозне занепокоєння. Через незадовільну екологію, незбалансоване харчування, а також відсутність або недостатність правильних навичок догляду за зубами, за даними нашої Асоціації, останнім часом в Україні спостерігається чітка тенденція зростання основних стоматологічних захворювань.

Так, захворюваність карієсом у дорослих складає 90-92%, захворювання ясен (гінгівіт, пародонтит) діагностується у 92% випадків. Лише 8-9% дорослого населення мають справді здорові зуби та ясна. Особливу стурбованість викликають висока розповсюдженість та інтенсивність основних стоматологічних захворювань у дітей. Так, за результатами епідеміологічного дослідження, проведеного науковцями Інституту стоматології АМН України в 2003 році в різних регіонах України встановлено, що поширеність карієсу у 12 -річних дітей складає: у південному регіоні 76-83%, а інтенсивність - КПУз 2,13-3,23; у центральному - 60-63% при КПУз 2,0-2,1 та у західному 63,3-90,0% при КПУз 2,17-5,2.

Поширеність запальних процесів в тканинах пародонту також досить висока і досягає у 15 річних дітей 45-73% на півдні, 33-43% - в центрі та 50-63% в західних областях України.

Статистика стоматологічних захворювань в США

Дорослі

Статистичний матеріал по США наводиться за матеріалами Національного центру статистики охорони здоров'я (США), викладеними на http://www.nidcr.nih.gov/DataStatistics/.

Визначення термінів

Необроблений карієс (Untreated dental caries) - карієс зубів, які не отримали відповідного лікування.

Карієс (Dental caries experience) - карієс зубів, що отримали належне лікування або ж мають нелікований карієс.

Вирізнялися групи латиноамериканського/іспанського походження, неіспаномовні чорношкірі громадяни США, громадяни США азіатського походження. За припущенням автора даної статті, підставою такого поділу на групи є особливості харчування, побуту та майновий стан (впливає на можливість отримання стоматологічного лікування).

Статистика для 2011-2012 років

Дев'ять з 10 дорослих у віці 20-64 років мали карієс, карієс був більш поширеним серед дорослих у віці 35-64, ніж серед молодих дорослих.

Близько половини дорослих у віці 20-64 років, що проживають в Сполучених Штатах, не мали втрачених зубів. Неіспаномовні чорні дорослі частіше мали втрачені один або кілька зубів у порівнянні з іспаномовними, неіспаномовними білими і неіспаномовними азіатськими дорослими.

В цілому, 19% дорослих у віці 65 років і старших були беззубими в 2011-2012 роках.

Приблизно 91% дорослого населення США у віці 20-64 років мали карієс в постійних зубах у 2011-2012 роках (рисунок 1). Карієс серед дорослих у віці 35-64 зустрічався частіше (94%-97%) в порівнянні з дорослими у віці 20-34 (82%). Поширеність карієсу серед дорослих у віці 20-64 років була нижчою серед іспаномовних (85%), не іспаномовних чорних (86%), і не іспаномовних азіатського походження (85%) дорослих в порівнянні з неіспаномоввними білими дорослими (94%).

США_карієс_дорослих_1

Рисунок 1. Поширеність карієсу постійних зубів серед дорослих у віці 20-64 років з урахуванням віку, раси і іспанського походження (США, 2011-2012)

У 2011-2012 роках майже всі американські дорослі віком 65 років і старші (96%) мали зубний карієс (рисунок 2). Поширеність карієсу була схожою серед осіб у віці 65-74 і осіб у віці 75 років і старших. Поширеність карієсу була нижчою серед неіспаномовних чорних (91%) і іспаномовних (86%) дорослих в порівнянні з неіспаномовними білими дорослими (98%).

США_карієс_дорослих_2

Рисунок 2. Поширеність карієсу зубів в постійних зубах серед дорослих у віці 65 років і старших, з урахуванням віку, раси і іспанського походження (США, 2011-2012)

Сорок вісім відсотків дорослих у віці 20-64 років мали повний набір постійних зубів (за винятком третіх молярів). У два рази більше дорослих у віці 20-39 (67%) зберегли всі свої постійні зуби в порівнянні з дорослими у віці 40-64 (34%). Більше втрачених зубів було серед неіспаномовних чорних дорослих (38%) у порівнянні з неіспаномовними білими (51%), неіспаномовними азіатського походження (49%), і іспаномовними (45%) дорослих.

Діти, вік від 2 до 8 років, молочні зуби

Приблизно 37% дітей у віці 2-8 років мали карієс молочних зубах у 2011-2012 (рисунок 3). Карієс у дітей віком 2-5 років спостерігівся у майже 23% в порівнянні з 56% серед дітей у віці 6-8 років. Поширеність карієсу була вищою серед іспаномовних (46%) і неіспаномовних чорних (44%) дітей у порівнянні з неіспаномовними білими дітьми (31%) у віці 2-8 років. Неіспаномовні азіатські діти рідше мали карієс (36%) у порівнянні з іспаномовними дітьми (46%) у віці 2-8 років, але не відрізнялися від неіспаномовних білих або неіспаномовних чорних дітей.

У 2011-2012 роках 14% дітей у віці 2-8 років мали необроблений карієс в молочних зубах. Необроблений карієс молочних зубів зустрічався удвічі частіше у дітей віком 6-8 років (20%) у порівнянні з дітьми віком 2-5 років (10%). Необроблений карієс спостерігався значно частіше серед неіспаномовних чорних (21%) і іспаномовних (19%) дітей у порівнянні з неіспаномовними білими дітьми у віці 2-8 (10%).

США_діти_2-8

Рисунок 3. Поширеність карієсу на молочних зубах з урахуванням віку, раси і іспанського походження серед дітей у віці 2-8 років: Сполучені Штати, 2011-2012.

Діти, вік від 6 до 11 років, постійні зуби

У 2011-2012 роках 21% дітей у віці 6-11 років мав карієс постійних зубів (рисунок 4). Карієс серед дітей у віці 6-8 років відмічений майже в 14% і зустрічався у два рази частіше серед дітей у віці 9-11 років (29%). Поширеність карієсу була вищою серед іспаномовних дітей у віці 6-11 років (27%) у порівнянні з неіспаномовними білими дітьми (19%) або неіспаномовними азіатськими дітьми (18%).

Приблизно 6% дітей у віці 6-11 років мали нелікований карієс в постійних зубах. Необроблений карієс постійних зубів в два рази вищий для дітей у віці 9-11 (8%) у порівнянні з дітьми у віці 6-8 років (3%). Поширеність необробленого карієсу була вищою серед іспаномовних дітей (9%) у порівнянні з неіспаномовними білими дітьми (4%) у віці 6-11 років.

США_карієс_дітей_6-11

Рисунок 4. Поширеність карієсу постійних зубів з урахуванням віку, раси і іспанського походження серед дітей у віці 6-11 років: Сполучені Штати Америки, 2011-2012

Підлітки, вік від 12 до 19 років, постійні зуби

Серед підлітків у віці 12-19 років 58% мали карієс постійних зубів в 2011-2012 (рисунок 5). Поширеність карієсу (лікованого та нелікованого) була вищою серед підлітків у віці 16-19 (67%) у порівнянні з віком 12-15 років (50%). В цілому, відсоток поширення карієсу істотно не відрізнявся серед підлітків різних етнічних та расових груп.

П'ятнадцять відсотків підлітків у віці 12-19 мали необроблений карієс постійних зубів в 2011-2012 роках. Необроблений карієс був вищим серед підлітків у віці 16-19 років (19%) у порівнянні з віком 12-15 років (12%). Необроблений карієс був вищим серед неіспаномовних чорних підлітків (21%) у порівнянні з неіспаномовними білими (13%) або неіспаномовними підлітками азіатського походження (12%).

США_карієс_підлітки

Рисунок 5. Поширеність карієсу зубів постійних зубів з урахуванням віку, раси і іспанського походження серед підлітків у віці 12-19 років: Сполучені Штати Америки, 2011-2012

Підсумок

Зазвичай серед причин приголомшуючого стану здоров’я наших зубів називається незадовільна екологія, незбалансоване харчування, а також відсутність або недостатність правильних навичок догляду за зубами. Автор цих рядків з такими твердженнями категорично не згідний. Підставою такої категоричності є великий фактологічний матеріал, зібраний визначним американським вченим-стоматологом Уестоном Прайсом у 30-і роки XX століття і викладений у книзі "Харчування і фізичне виродження".

Фрагменти книги Уестона Прайса в перекладі на українську мову наведені у статті Їжа і здоров’я людини. Вірогідне пояснення сучасної статистики стоматологічних захворювань - у Причинах захворювання зубів.